top of page

SUOMEN NUORISOPURJEHTIJAT RY.

ILMOITTAUTUMIS- JA PERUUTUSEHDOT

Ilmoittautumis- ja peruutusehdot

Nämä ehdot koskevat ilmoittautumisia, jotka tehdään 23.03.2024 jälkeen. 

 

Jäsenyys

Jäsenhintaisen lipun ostaneen osallistujan tulee olla Suomen Nuorisopurjehtijat ry:n jäsen ja maksanut jäsenmaksun.

Matkustusasiakirjat, matkavakuutus ja matkustusilmoitus.

Osallistujalla tulee olla tarvittavat vakuutukset. Osallistujalla tulee myös olla voimassa oleva passi, mikäli tapahtuma (esimerkiksi purjehdus tai koulutus) sijoittuu osittain tai kokonaan ulkomaille. 

 

Suomen Nuorisopurjehtijat ry ei ole vastuussa osallistujan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista, vaan osallistuja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta, mukaan lukien omaisuus- ja henkilövahingot, vastuuvahingot sekä matkan peruuntuminen.

Osallistujan tietolomake

Osallistuja sitoutuu tarvittaessa täyttämään Suomen Nuorisopurjehtijat ry:n yhteistyökumppanin tietolomakkeen esimerkiksi lakisääteistä miehistöluetteloa varten. Tietolomakkeesta käy ilmi henkilötiedot, lähiomaisen tiedot sekä tarpeelliset tiedot terveydentilasta. Tiedot kerätään ja käsitellään yhteistyökumppanin toimesta. 

Terveydentila ja suorituskyky 

Osallistuja vastaa siitä, että hänellä on riittävä terveydentila osallistua tapahtumaan. Esimerkiksi merellä ollaan paikoin usean päivän päässä lähimmästä sairaalasta.

Mahdollisissa terveydentilaan tai muuhun suorituskykyyn liittyvissä kysymyksissä osallistuja sitoutuu olemaan etukäteen ja matalalla kynnyksellä yhteydessä Suomen Nuorisopurjehtijat ry:n yhteyshenkilöön. 

 

Yhteyshenkilön tiedot ovat mainittu tapahtuman tietojen yhteydessä. Mikäli erillistä yhteyshenkilöä ei ole mainittu, voi osallistuja olla yhteydessä Suomen Nuorisopurjehtijat ry:n hallitukseen - snupu(a)snupu.fi. 

Tapahtuman sisältö

Mikäli tapahtuma on purjehdus, hintaan sisältyy purjehdus, majoitus ja ruokailut aluksella.Osalla yhteistyökumppaneiden aluksista on mahdollisuus lainata purjehdusasu, josta ilmoitetaan erikseen kyseisen tapahtuman tiedoissa. 

Hinta ei sisällä osallistujan matkakustannuksia lähtö- ja paluusatamaan, ruokailuja aluksen ulkopuolella tai omia matkamuistoja tai muita vastaaviaostoksia.

 

Muissa tapahtumissa, kuten jäsenkokous tai koulutus, tapahtuman sisältö on määritelty kunkin tapahtuman tiedoissa. 

Päihteettömyys

Alkoholin nauttiminen ja vaikutuksen alaisena oleminen tapahtuman aikana on kielletty. Huumausaineiden hallussapito ja käyttö ovat ehdottomasti kiellettyjä. Tupakointi aluksella tai tapahtumassa tapahtuu vain sille määrätyssä paikassa.

Peruutus

Jos osallistuja peruu osallistumisen 14 vuorokautta ennen tapahtumaa, palautetaan jo maksettu osallistumismaksusta. 

 

Jos osallistuja peruu osallistumisen alle 14 vuorokautta ennen tapahtumaa, osallistumismaksua ei palauteta. 

 

Sairastuminen 

 

Sairastumisesta johtuvissa peruutuksissa, jotka ovat tehty alle 14 vuorokautta ennen purjehduksen, koulutuksen tai muun tapahtuman alkua, osallistumismaksu palautetaan. Ammattilaisen kirjoittama todistus sairaudesta vaaditaan.

Poikkeustilanteet ja niistä johtuva purjehduksen peruuntuminen 

Suomen Nuorisopurjehtijat ry:llä on oikeus muuttaa tapahtuman aikataulua, kohdetta tai peruuttaa tapahtuma yhdistyksestä riippumattomista syistä. Yhdistyksestä riippumattomia syitä ovat mm. alusvaurio, viranomaisen toimenpiteet, epidemiat, vaaralliseksi luokiteltavat säätiedotukset ja -olosuhteet, sota, kapina, lakko yms. poikkeustilat sekä sairastapaus aluksella.

Yhdistys ei korvaa yhdistyksestä riippumattomista syistä johtuvia aikataulun tai määräsatamien muutoksista osallistujille aiheutuvia majoitus-, jatkoyhteyden muutos- ja muita vastaavia kuluja tai vahinkoa.

bottom of page